levý boční banner
levý boční banner


PRO MÉDIA


Planeta Země 3000 je unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – zeměpisným přesahem určený pro žáky 4. - 9. tříd základních škol, studenty gymnázií a středních škol v celé České republice.  Skládá se z jednotlivých vzdělávacích programů, jejichž prezentace probíhají ojedinělou formou - nejmodernější multimediální projekcí poutavých fotografií i videosekvencí, doprovodných autentických zvuků, hudby a naživo komentovaným výkladem učitelky a reportéra. Po téměř tříletém vývoji, přípravě a obrovském úsilí se našemu hlavnímu technikovi Petru Štěpánovi společně s kolegy z Německa a Rakouska podařilo sestavit a naprogramovat unikátní zařízení "Artemis", které za pomoci několika dataprojektorů obsáhne celou projekční plochu jedním obrovským obrazem o velikosti 2520x1080 px, tedy o formátu 21:9 (Hollywood Standard). Nově tak jako jediní v ČR budeme promítat tímto způsobem v plném filmovém formátu, tedy ve formátu o 30 % širším, než je FULL HD. Nákresy, mapy, animace, fotografie a video sekvence jsou promítány špičkovými dataprojektory značky EPSON. K ozvučení používáme aparaturu značky L´ Acoustics, která je světovou jedničkou ve zvučící technice. Programy projektu Planeta Země 3000 přibližují žákům a studentům křehkost života, krásu i problémy naší planety a život obyvatel nejrůznějších zemí. Jedinečným kulturním zážitkem tak napomáháme k poznání a porozumění nejcennějšího místa, na kterém je nám dovoleno žít, naší planety Země. Podrobné informace o vzniku projektu Planeta Země 3000, o lidech, kteří se na jednotlivých programech podílejí a mnoho dalších informací, se dočtete v sekci O projektu.

 Projekt Planeta Země 3000 každoročně pomáhá více než deseti tisícům pedagogů napříč celou Českou republikou demonstrovat učebně náročná témata poutavou a srozumitelnou formou a téměř sto padesát tisíc žáků a studentů motivovat ke vzdělávání a osobnímu rozvoji.


Tukan obrovský

Projekt Planeta Země 3000 je vhodným doplňkem učiva pro všechny zúčastněné věkové skupiny. Žáci a studenti se během našich projekcí seznamují nejen s okolním světem, ale především s částmi učiva, které již v minulých letech probírali, přiblíží si učivo, které právě probírají, nebo se seznámí s látkou, kterou se budou teprve učit. Velký důraz v rámci celého projektu klademe na mezipředmětové propojení.  Žáci a studenti díky tomu získávají informace nejen ze zeměpisu a biologie, ale také například ze základů společenských věd, ekologie, dějepisu, hudební a estetické výchovy, mediální výchovy, dokonce i některého z cizích jazyků a mnoha dalších oborů a odvětví. Odborný výklad každé z projekcí je tak zaměřen na vyložení, prohloubení a osvojení si učiva. Do zaběhnutého vzdělávacího systému přinášíme inovace a moderní způsob vzdělávání.

Silné zážitky v nás přetrvávají velmi dlouhou dobu, ba i celý život. A právě takový kulturně vzdělávací zážitek pro naše diváky je jedním z našich cílů. Snažíme se ukázat, jak je daná učební látka pro život důležitá. Kde všude ji můžeme uplatnit i to, že její znalost nám mnohdy může třeba zachránit i život. Propojujeme učiva jednotlivých vyučovacích předmětů v jeden celek. Na vlastní oči se žáci a studenti přesvědčí, jak je důležité vnímat okolní svět a všechny své znalosti a dovednosti jako celek. Jedním ze smyslů projektu je také vzbudit v dětech zájem o okolní svět a jeho ochranu, rozvoj jejich osobností i pokrokového a tolerantního způsobu uvažování. Naši diváci tak získávají nadhled, ajak doufáme, jsou pro ně naše projekce motivací k dalšímu vzdělávání. 

 

Pantanal 

 DÍKY VAŠEMU OBROVSKÉMU ZÁJMU SE PROJEKT PLANETA ZEMĚ 3000 STAL NEJVĚTŠÍM VZDĚLÁVACÍM PROJEKTEM V HISTORII ČESKÉ REPUBLIKY!VYHLEDÁVÁNÍ
 
26.04.2018, čtvrtek

Myanmar – divoká cesta do barmské říše
Zajímavost dne
Víte, že buddhismus je nesmírně přátelské a tolerantní náboženství, které vychází z hinduismu a vzniklo právě v Indii? Řídí se učením prince Sidhárty Gautamy, který v 5. století před naším letopočtem jako první smrtelník dosáhl pod stromem pípalos osvícení, čímž se stal prvním Buddhou.
Koktejl
Novinky
V současné době uvádíme v pořadí 15. program projektu s názvem "Myanmar - divoká cesta do barmské říše".

Foto dne
Rybáři na řece Li
Anketa
Které téma se vám v programu "Myanmar - divoká cesta do barmské říše" líbilo nejvíc?
Pavoučí ženy
        42%
Cesta do pralesa za krajtou
        23%
Buddhismus
        8%
Monzuny
        8%
Mokenové
        19%